OM LEVA LÄNGE

leva länge

LEVA LÄNGE handlar inte bara om att förhoppningsvis leva ett långt och friskt liv utan LEVA utgår också från honnörsorden: livsglädje, energi, vilja och acceptans. Jag vill att mitt eget liv ska utgå från dessa hörnstenar, men jag vill också inspirera och motivera dig till att leva på det sättet. Jag vill att du hittar livsglädje, att du har energi och ork i din vardag, att du vill och vågar utveckla dig själv och att du tar ansvar för din egen tillvaro. Jag önskar också att du accepterar dig själv och vet att du duger utan att någon berömmer dina prestationer.

LEVA handlar om att våga följa sina drömmar och lyssna på den inre röst som säger att du kan. Jag tror nämligen att vi kan skapa magi när vi vågar följa våra drömmar.